دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1399 
4. شناسایی مکان‌‌های ژنی مرتبط با تحمّل به تنش خشکی در لاین‌‌های نوترکیب برنج ایرانی

صفحه 53-70

فاطمه امیرکلایی؛ حسین صبوری؛ لیلا اهنگر؛ مهدی زارعی؛ حسین حسینی مقدم


6. شناسایی یک پپتید جدید مشتق از لاکتوفرین جدا شده از شیر شتر با فعالیت ضد میکروبی بالقوه

صفحه 83-96

الناز خواجه؛ مجید جمشیدیان مجاور؛ محسن نعیمی پور؛ حمیدرضا فرزین