موضوعات = سلولی ملکولی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر سم میکروسیستین از جلبک میکروسیستیس بر روی رده سلولی HepG2 کارسینومای کبد انسان با استفاده از Real -TimePCR

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 93-102

سمانه محمدخانی؛ رودابه بهزادی اندوهجردی؛ فاطمه نوری


3. سنتز نانو ذرات قالب مولکولی بمنظور دارورسانی هدفمند و کنترل شده نیتراتها به قلب

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 51-60

علیرضا محب علی؛ مجید عبدوس؛ سید محمود رضایی


5. تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 26-40

سهیلا صنعتی زاده؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد علی آموزگار


6. نانوذرات نقره و کاربردهای آن

دوره 3، شماره 11، پاییز 1392، صفحه 13-31