موضوعات = ژنتیک
تعداد مقالات: 12
1. مطالعه اپی ژنتیک سرطان ریه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 85-98

شهلا محمدگنجی؛ ماسیمو نگرینی؛ محمدتقی خطیبی؛ محمود تولایی؛ زهرا محمدی آبگرمی؛ مجید پرنور؛ مهسا عالمی؛ شهرام شفیع پور


2. بررسی پلی مورفیسم تک نکلئوتیدی rs2286663 در ژن INSL3 مرتبط با ناباروری آقایان با روش RFLP PCR

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 51-59

آسیه فتوح؛ رودابه بهزادی اندوهجردی؛ مسعود زندی


3. تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن DDX25 در اقوام مختلف ایرانی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 27-34

شراره حسین زاده کاشانی؛ الهام سیاسی تربتی؛ پرویز پاکزاد


4. بررسی بیان ژنBCL9دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 9-16

شهلا محمدگنجی؛ بهروز طوفان؛ ناهید مسعودیان


6. RNA کوچک مداخله گر(siRNA)

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 61-69

محمد ابوطالب؛ نرجس محمدی بندری


9. بررسی نقش گروه خونی در ابتلا به انواع سرطانها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 11-26

عطیه جلالی فر؛ شهلا محمدگنجی؛ بهروز عباس زاده مـؤخر