موضوعات = میکروب شناسی
تعداد مقالات: 65
1. تعیین فراوانی ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت ها در یکی از آزمایشگاه های تهران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 21-27

شهلا محمد گنجی؛ فاطمه اشرفی؛ سید معین حسینی


2. شناسایی تنوع زیستی نوکاردیا های جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های تهران با روش فنوتیپی و روش مولکولی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 40-52

فاطمه قره باغی؛ سید سعید اشراقی؛ سید ذاکر بستان آباد


3. مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 53-66

عباس مروتی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ اشکان دیربازیان؛ هما آزادگان؛ شیما آقایی؛ حسن وحیدی امامی


13. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های ناشی از لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-12

راضیه احمدی نسب؛ سید سهیل آقائی؛ محمد علی قاسم زاده


21. شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 31-41

زهرا رنجبر؛ سید منصور میبدی؛ زهرا معصومعلی نژاد؛ محمد رضا زینتی زاده


22. جداسازی و غربالگری سویه‌های مولد ال-آسپاراژیناز از طبیعت و بهینه‌سازی آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 43-55

غلامرضا قزلباش؛ فرشته قادری