موضوعات = جانوری
تعداد مقالات: 23
1. اثرمحافظتی ماده موثر زردچوبه (کورکومین) بر کشت بافت تخمدان موش سوری

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 43-52

محسن حسینی؛ فرهاد محمدی قشلاق؛ زهرا خداپرست؛ علی محمدعینی


2. بررسی اثر رژیم غذایی محدودیت کالری بر کاتالپسی در موش های صحرایی نر مدل پارکینسونی با رزرپین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 99-106

اعظم خلج؛ طاهره سادات شبیری؛ محمدرضا یزدیان


4. شناسایی، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 51-65

زینب پیراور؛ شکوه چگینی


6. اثرعصاره هیدروالکلی زیره سبز ( .Cuminum cyminum L ) بر اضطراب در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 31-38

مریم خوش سخن مظفر؛ زهرا عالمی حشمت؛ نسرین حیدریه


7. مطالعه تاثیر و عوارض داروی متیل دوپا بر تغییرات بافت کلیه موش صحرایی نر

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 9-13

مهدی احمدی فر؛ سید مهدی کلانتر؛ ناصر کلهر؛ سپیده جعفرزاده راستین؛ فاطمه تقوایی؛ مهدی لطفی پناه


8. بررسی لقاح و کشت جنین گاوی در سیستم هم کشتی سلول های بنیادی مزانشیمی موش صحرایی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 1-8

مهدی احمدی فر؛ علی محمدعینی؛ ریحانه ناطقی؛ نازیلا وحیدی ایریسفلی


9. نگاهی به روشهای کمک باروری با استفاده از انجماد

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 9-16

مینا رمضانی؛ شکوه چگینی


10. روش‌های مختلف بکارگیری هورمون LHRHa در تکثیر خارج از فصل جنس نر ماهی قرمز (Carassius auratus, Linnaeus 1758)

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 29-39

احسان احمدی فر؛ محمدرضا ایمانپور؛ کوروش امینی؛ وحید زادمجید؛ طیبه عنایت غلامپور


11. تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد تولیدمثلی، تکامل گناد، هماوری و نسبت جنسی در ماهی زبرا (Danio rerio)

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 41-48

مهدیه فدایی؛ احسان احمدی فر؛ طیبه عنایت غلامپور


15. بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 28-40

زهرا رنجبر فردویی؛ نسرین حیدریه؛ فاطمه جمالو


17. اثر عصاره هایپریکوم بر یادگیری شرطی اجتنابی غیرفعال در موش های صحرایی نر ن‍‍ژاد ویستار

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-85

پروین اسدی؛ کامبیز روشنایی؛ حمیدرضا مهاجرانی