داوران

فهرست داوران فصلنامه بیولوژی کاربردی در سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

منصور

ابراهیمی

استاد

 

آزاده

ابراهیمیان

استادیار

 

رامش

احمدی

استادیار

 

عباس

اخوان

دانشیار

 

محسن

اسلامی

استادیار

 

محسن

اسلامی فارساتی

استادیار

هیئت علمی

محسن

اسلامی فارسانی

استادیار

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم

امیر

آراسته

استادیار

گروه بیوشیمی - دانشکده علوه پایه - دانشگاه آزاد - واحد رشت - رشت - ایران

زهرا

آقاجانی

دانشیار

 

سید سهیل

آقائی

استادیار

هیات علمی تمام وقت

مریم

بردبار

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

مریم

بنانج

استادیار

 

محمدتقی

بهاری فرد

استادیار

عضو هیئت علمی گروه شیمی (تجزیه)

کیوان

بهشتی مآل

دانشیار

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

شهپر

پاپی

دانشیار

دانشگاه لرستان

احمد علی

پوربابایی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد قم

الهه

تاج بخش

دانشیار

گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

حسن

تشکری

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

فرزانه

تفویضی

دانشیار

عضو هیات علمی

فتانه

تقی زاده فرهمند

دانشیار

گروه فیزیک

آذرنوش

جعفری

دانشیار

 

پروانه

جعفری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

فاطمه

جمالو

استادیار

عضو هیات علمی

علی

جوادی

سایر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

هادی

حبیب الهی

استادیار

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

سعید

حسینی

سایر

پژوهشگر و مسئول فنی بخش بافت شناسی و مولکولی آزمایشگاه غذا و دارو مجتمع آزمایشگاهی فردیس

سید محمدجواد

حسینی زاده

سایر

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

نادر

حقیقی

مربی

عضو هیات علمی دانشگاه

نسرین

حیدریه

استادیار

 

محمد

خازنی

استادیار

ویروس شناس

مریم

خوش سخن

 

عضو هیئت علمی

مریم

خوش سخن مظفر

استادیار

هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

محمد

خوشرو

مربی

عضو هیدت علمی- ایمونولوژی

ابوالفضل

دادخواه

دانشیار

 

رباب

داور

 

دانشگاه

محمد

دخیلی

دانشیار

گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم

همایون

دولتخواه

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرجان

رسولی

 

پرستاری

سید محمد حسین

رضویان

استادیار

عضو هیت علمی. گروه میکروبیولوژی. دانشگاه آزاد. واحد قم

مینا

رمضانی

دانشیار

دانشیار،دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

کامبیز

روشنایی

استادیار

 

پرویز

زبده

استادیار

 

محسن

زرگر

استادیار

عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

فتاح

ستوده نژاد

استادیار

Science and Research Branch, Islamic Azad university, Poonak, Tehran

مهیندخت

سعادتمند

مربی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مژگان

سقازاه

استادیار

 

محمد

سلیمانی

دانشیار

گروه میکروبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا

مجتبی

سهرابی

مربی

مدیر  گروه

داور

سیادت

استاد

 

مینو

شاددل

دانشیار

 

شهریار

شاکری

 

موسسه بیوتکنولوژی کرمان

فردین

شالویی

استادیار

استادیار دانشگاه شهرکرد

سعید

شاهرخیان

استاد

 

محبوبه السادات

شریف

استادیار

 

یاسر

شریفی

سایر

عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

علی

شیرین بنیاد

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی

جلال

صولتی

استادیار

استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

محمد

عباسیان

استادیار

 

اکرم

عیدی

استاد

 

مریم

عیدی

استاد

واحد پیشوا دانشگاه ازاد اسلامی ورامین

فرح

فراهانی

دانشیار

گروه میکروبیولوژی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

حسین

فلاحی

استادیار

استادیار زیست شناسی دانشگاه کرمانشاه

محمد علی

قاسم زاده

استادیار

Department of Chemistry, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, P.O. Box 37491-13191. R. Iran

لیلا

کاظم نژاد ماتک

مربی

گروه مامایی ، دانشکده پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی قم ، قم، ایران

سهیل

کبرایی

 

-

اشرف

کریمی نیک

استاد

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

ناصر

کلهر

مربی

جهاددانشگاهی استان قم

مجید

محسن زاده گنجی

دانشیار

عضو هیات علمی

شهلا

محمد  گنجی

استادیار

 

احمدعلی

محمدپور

استاد

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

شهلا

محمدگنجی

استادیار

Qom Azad University

سعید

محمدی

مربی

دکترای تخصصی هماتولوژی، مرکز تحقیقات هماتولوژی - انکولوژی و پیوند سلولهای بنیادی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، بیمارستان شریعتی، تهران، ایران

فهیمه

محمودنیا

استادیار

گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، پردیس حضرت معصومه قم، ایران

علیرضا

مختاری

سایر

پزوهشگر گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عباس

مروتی

مربی

مربی، دانشجوی دکتری ویروس شناسی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم، قم ،ایران

علی اکبر

ملکی راد

دانشیار

دانشگاه پیام نوراستان مرکزی

حمیدرضا

مهاجرانی

استادیار

عضو هیئت علمی

شهین

مهرپور

استادیار

 

ملیحه

مهرمنش

مربی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

محسن

میرزایی

استادیار

عضو هیات علمی

غلامرضا

نجفی

استادیار

Qom Branch, Islamic azad University

شهرام

ننه کرانی

استادیار

عضو هیات علمی

مرجان

نورمحمدی

دانشیار

 

محمدسعید

وقار

استادیار

 

غلامرضا

هاشمی تبار

 

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد (استاد)

احمد

هدایتی

مربی

عضو هیات علمی تمام وقت --گروه میکروبیولوژی

رضا

یاری

استادیار

دانشگاه آزاد واحد بروجرد

محمدرضا

یزدیان

استادیار

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران