اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست و رویکرد نشریه «بیولوژی کاربردی» در اخلاق پژوهش:

 1.  مقالاتی که برای انتشار در این نشریه ارسال می‌گردد نباید قبلا در جایی (داخل یا خارج کشور) منتشر شده باشد.
 2.  مقالاتی که برای چاپ در این نشریه ارسال می‌گردد، نباید به طور همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد، در صورت مشخص شدن این تخلف، مقاله در هر مرحله‌ای که باشد از نشریه حذف خواهد شد.
 3. حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده عهده‌دار مکاتبات مجاز در مرحله داوری یا پس از پذیرش به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
 4. نشریه در قبول، رد، حک و اصلاح مقالات آزاد است.
 5. در صورتی که مقاله نیاز به تاییدیه از کمیته اخلاق داشته باشد باید این تاییدیه به همراه نام دانشگاه تصویب‌کننده ارائه شود.
 6.  در صورتی که مطالعه روی بیماران انجام شده است؛ کسب رضایت‌نامه کتبی آگاهانه شرکت در مطالعه در مقاله الزامی است.
 7.  در صورتی که در مقاله گیاهی مطالعه شده است، شماره هرباریوم آن به همراه نام علمی گیاه باید ذکر شود.
 8.  نشریه «بیولوژی کاربردی» در همه زمینه های اخلاق پژوش (مسائل مربوط به نویسندگان، داوران، اعضای هیات تحریریه و ...) از اصول و قوانین کمیته بین المللی اخلاق در پژوهش (COPE (Committee on Publication Ethics   پیروی می کند.
 9.  اطلاعات شخصی همه نویسندگان برای کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند )مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی، داوران، مشاوران و ... ) کاملاً محرمانه بوده و در صورت هر گونه مشکل، نویسندگان حق پیگیری دارند.
 10.  استفاده و انتشار مطالب مندرج در نشریه «بیولوژی کاربردی» به شرط ذکر منبع بلامانع است.
 11.  نشریه «بیولوژی کاربردی» در مورد قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، پایبند به قوانین مجوز Creative Commons می باشد.
 12.  دانلود متن کامل مقالات نشریه  «بیولوژی کاربردی»، رایگان است. هر گونه سوء استفاده مالی از مقالات نشریه  «بیولوژی کاربردی» پیگرد قانونی دارد.
 13. نشریه  «بیولوژی کاربردی» اصل مقاله‌های رد شده یا انصرافی را از آرشیو  خود خارج می‌کند و هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت.
 14. - صحت و اعتبار محتوای مقالات ابتدا توسط دبیر تخصصی بررسی عمومی گردیده و تایید نهایی به لحاظ عدم وجود پلاجیاریزم و سرقت علمی در مقاله با استفاده از نرم افزار های مشابه یاب همچون سمیم نور انجام می شود.

مسئولیت های اخلاقی و حقوق نویسندگان

 

 1.  مسئولیت صحت و اعتبار مقالات ارسالی به نشریه «بیولوژی کاربردی» بر عهده همه نویسندگان مقاله است.
 2.  آثار منتشر شده در نشریه «بیولوژی کاربردی»، بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه و مسئولان این نشریه نمی‌باشد.
 3. در صورتی که نویسنده از آثار پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش‌های خود، بدون ارجاع به سند اصلی، استفاده کند، سرقت علمی محسوب شده و چنانچه در مرحله ارزیابی و یا حتی پس از انتشار مقاله این تخلف اثبات شود، مطابق مقررات با نویسندگان برخورد می شود.
 4. مسئولیت عدم معرفی و اشاره به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش، برعهده نویسندگان مقاله است.
 5.    در صورتی که مقاله حاصل طرح تحقیقاتی است در مقاله شماره مصوب طرح و سازمان تصویب کننده ذکر نمایید.
 6.  نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با ذکر نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.
 7. هر یک از نویسندگان مقاله موظفند به محض آگاهی از تخلف یا بی اخلاقی پژوهشی در مقاله (سرقت علمی و ادبی، داده سازی، گزارش نادرست، دستکاری در پژوهش و ...)، قبل یا پس از انتشار مقاله، موارد را با مستندات مربوطه به مجله گزارش دهند، تا براساس قوانین و مقررات مربوطه به آن رسیدگی گردد.       
 8. قبل از اقدام به انتشار، مقاله جهت تایید نهایی به نویسندگان ارسال می‌شود.

 

 مسئولیت های اخلاقی و قانونی داوران

 

1. داوران اجازه ندارند مقالاتی را که برای ارزیابی در اختیار آنها قرار گرفته را قبل از انتشار، در اختیار سایر افراد و همکاران خود قرار داده و اقدام به افشای نتایج آن نمایند.

2. داوران مقاله باید صرفا بر اساس مستندات علمی اقدام به ارزیابی مقاله نموده و از دخالت سلیقه شخصی و فاقد پشتوانه علمی و مستند، در امر داوری خودداری کنند.

3. چنانچه در هر مرحله ای مشخص گردد داور مقاله در رد یا تایید مقاله، سهوا یا از روی غرض و سلیقه مرتکب خطا و یا بی اخلاقی شده است، نشریه براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه با داور برخورد خواهد کرد.