تماس با ما

  • نشانی: قم- پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- حوزه معاونت پژوهش و فناوری - دانشکده علوم پایه- دفتر مجله- نشریه بیولوژی کاربردی
  • تلفن:025-32800281

 پست الکترونیک:

Sjoapb.journal@qom-iau.ac.ir

 

 

 

 


CAPTCHA Image