اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه بیولوژی کاربردی، انتشار یافته های نوین و معتبر گرایش‌های مختلف علوم زیست شناسی و معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه و طرح مسائل علمی تازه در رشته‌های زیست‌شناسی است.

در این راستا این نشریه آماده پذیرش مقالات پژوهشی محققان در حوزه‌های ذیل می‌باشد:

 

زیست‌شناسی گیاهی

 

بیوشیمی

 

ژنتیک

 

میکروبیولوژی

 

ایمونولوژی

 

بیوتکنولوژی

 

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

 

فیتوشیمی

 

بیوفیزیک

شیمی کاربردی