درباره نشریه

عنوان

بیولوژی کاربردی

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

زبان نشریه

فارسی؛ (عنوان، چکیده، کلیدواژه، مشخصات نویسندگان و منابع به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

نظم انتشار

فصلنامه

شاپا الکترونیکی

2538-3434

کشور- شهر محل انتشار

ایران- قم

سال آغاز انتشار نشریه

1390

 دسترسی آزاد به مقالات

دسترسی به مقالات نشریه بیولوژی کاربردی رایگان است

هزینه انتشار مقاله

انتشار مقاله در این نشریه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای دریافت نمی شود

قالب مقالات

pdf

الگوی استناد دهی

ونکوور

رتبه علمی

 این نشریه براساس رأی هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نشریات علمی در مورخ 1390/08/30 موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی و تائید نشریات علمی دانشگاه  آزاد اسلامی شده است.