دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1397 
5. بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره اسطوخدوس استخراج شده به روش سوکسله

صفحه 25-30

روح اله حسینی نیا فرد؛ غلامرضا نجفی؛ منوچهر فداییان


6. شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

صفحه 31-41

زهرا رنجبر؛ سید منصور میبدی؛ زهرا معصومعلی نژاد؛ محمد رضا زینتی زاده


8. توسعه سیستم تحویل دارو مبتنی بر اگزوزوم در درمان سرطان: مطالعه مروری

صفحه 57-71

شمس الدین یوسف آملی؛ راضیه یوسفیان ملا؛ تکتم دیلمی؛ معصومه دیلمی؛ زهرا شهاب موحد؛ مقداد غیاثی