دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-200 
1. مروری بر فیبرین غنی از پلاکت و کاربرد آن در درمان بیماری ها

صفحه 3-20

ناصر کلهر؛ محسن شیخ حسن؛ فاطمه نصیری؛ آذر شیخ الاسلامی


4. مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

صفحه 53-66

عباس مروتی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ اشکان دیربازیان؛ هما آزادگان؛ شیما آقایی؛ حسن وحیدی امامی


6. مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان

صفحه 81-96

عباسعلی نیازی؛ فاطمه ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی؛ نزارعلی مولایی؛ ستاره عزیزی؛ زهرا ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی