دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1394 
1. بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106

صفحه 1-6

الهام زرین کمر؛ طاهر نژاد ستاری؛ فرح فراهانی؛ زهرا نورمحمدی


5. اثر مصرف کافئین بر افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی

صفحه 58-71

مهدی احمدی فر؛ نازیلا وحیدی ایریسفلی1؛ غلامحسین واعظی؛ حسن باقری یزدی؛ ناصر کلهر؛ ریحانه ناطقی