بررسی اثر ضد میکروبی عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم بر روی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه ریوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 میکروبیولوژی،علوم پایه، آزاد اسلامی ،قم،ایران،

2 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : عفونت کاندیدیایی در اثر رشد بیش از حد گونه های کاندیدا به ویژه گونه آلبیکنس درافراد نقص ایمن دستگاه بروز میکند . این عفونت ممکن است به درمان مقاوم شود و گاهی هم به صورت مزمن درآید. با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبی، این شاخه از طب مکمل، جایگاه ویژه‏ای در درمان بیماری‏ها پیدا کرده است. هدف از این مطالعه مقایسه اثر عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت ریوی در شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با سوش استاندارد است
مواد و روش‌ها: دراین مطالعه تجربی اثرات ضد قارچی عصاره مورد نظر بر روی کاندیدا آلبیکنس بر مینای استانداردهای CLSI مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: عصاره مورد نظر اثرات معنی داری بر روی مهار کاندیداآلبیکنس نشان داد
نتیجه گیری: عصاره قارچ گانودرمالوسیدوم تأثیرات ضد قارچی برعلیه کاندیدا آلبیکانس را نشان داد و می توان به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک در درمان این نوع عفونت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifungal effect of ganoderma mushroom extract on Candida albicans isolated from pulmonary specimen

نویسندگان [English]

  • sanaz rostami nejad 1
  • Mohammad Dakhili 2
  • Seyed Ali Rezaei 3
1 Microbiologiy،basic sciences،azad eslami،qom،iran
2 Department of Laboratory Sciences, Faculty of Medicine, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Department of Microbiology, Basic Sciences, Qom Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Objective: Candida infection is caused by overgrowth of Candida species, especially albicans, in immunocompromised individuals. This infection may be resistant to the treatment and sometimes become chronic, as well as sometimes the patients will return to the infection after treatment. Pulmonary aspergillosis is also one of the most important causes of fungal infections in humans and animals and leads to pulmonary infection in immunocompromised individuals. With increasing drug resistance, an attempt to provide antifungal or antimicrobial drugs is needed. The increasing use of medicinal plants in medical treatment, this branch of complementary medicine, has a special place in the treatment of diseases. The aim of this study was to compare the effect of Ganodermalocydom fungus extract on the growth of Candida albicans isolated from pulmonary infections in laboratory conditions and compare them with the standard strain.
Materials and Methods: In this experimental study, the antifungal effects of the extract on Candida albicans were evaluated based on CLSI standards.
Results: The extract had a good effect on Candida albicans inhibition..
Conclusion: Ganoderma fungus extract showed antifungal effects on Candida albicans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ganoderma mushroom extract
  • Candida albicans
  • antifungal effect
  • Pulmonary infection