مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت دانش بنیان سامان ژن آراد و استاد مدعو دانشگاه آزاد قم

2 مدیر عامل آزمایشگاه آریا آزما

3 مربی، دانشجوی دکتری میکروبیولوژی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم، قم ،ایران

4 دانشجو، دانشجوی میکروبیولوژی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم، قم ،ایران

5 مربی، کارشناس ارشد،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم، قم ،ایران

چکیده

ویروس هپاتیت سی (HCV)باعث ایجاد بیماری های هپاتیت حاد،سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما می شود.در این مقاله به طور خلاصه به بیماری زایی و بررسی روش های تشخیصی بر پایه تست های سرولوژیکی و تکنیک های مولکولی برای تشخیص و مدیریت عفونت ویروس هپاتیت سی بررسی می شود.
پس از خواندن این مقاله باید بتوانید تست های آزمایشگاهی که برای تشخیص و مدیریت ویروس هپاتیت سی استفاده می شود را توصیف کنید و در توصیف این تست ها و اصول عمومی انتخاب تست های آزمایشگاهی اختصاصی برای درجه بیماری زایی ، تشخیص ، ارائه تصمیمات درمانی ، و ارزیابی پاسخ درمانی ویروس باید توانا باشید همچنین با ایجاد تکنیک های جدید در تشخیص ویروس هپاتیت سی می تواند در شناسایی ژنوتیپ های این ویروس برای ادامه درمان بیمار می تواند کمک بسیار زیادی را انجام دهد. .
-کلید واژه ها:ویروس هپاتیت سی , هپاتیت , هپاتوسلولار کارسینوما , تشخیص مولکولی .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review on Laboratory tests for Diagnosis of Hepatitis C Virus Infection

نویسندگان [English]

  • Abbas Morovvati 1
  • somayeh dehghani sanij 2
  • Ashkan Dirbaziyan 3
  • homa Azadegan 4
  • shima Aghaei 4
  • hasan vahidi emami 5
1 management and teacher
2 Aria azma laboratory managment
3 Lecture, Phd students in Microbiology, Department of microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 student, MS in Microbiology, Department of microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
5 Lecture, MsC in Microbiology, Department of microbiology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Hepatitis C virus (HCV) infection is associated with chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. This review summarizes the pathogenesis and significance of serological and molecular-based assays and new methods in the diagnosis and management of HCV infection after reading this article, readers should be able to describe laboratory tests used in the diagnosis and management of HCV infection. They should also be able to describe the general principles for selecting the most appropriate laboratory test for diagnosis, therapeutic decision making, and assessment of virologic response to therapy. New methods for diagnosis of HCV virus infection could help for HCV detection and virus Genotypes in patient. Molecular methods are very sensitive and specific for RNA diagnosis and uses of this test for HCV genotypes Because HCV genotypes different response to druges.HCV genotypes detection could help for follow up treatment by interferon of patient.

Keywords: hepatitis C virus, hepatitis, hepatocellular carcinoma, molecular diagnostics

کلیدواژه‌ها [English]

  • hepatitis C virus
  • hepatitis
  • hepatocellular carcinoma
  • molecular diagnostics