مروری بر فیبرین غنی از پلاکت و کاربرد آن در درمان بیماری ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه سلول های بنیادی مزانشیمال،جهاددانشگاهی قم،قم-ایران

2 گروه سلول های بنیادی مزانشیمال، جهاد دانشگاهی قم، قم-ایران.

چکیده

دو دهه از زمانی که فیبرین غنی از پلاکت (PRF) ایجاد شد، میگذرد.هدف اصلی،ایجاد روش درمانی با وارد کردن پلاکت تغلیظ شده به محل زخم ها با استفاده از ظرفیت طبیعی بدن و بهبود آنها است.این ماده با جمع آوری فاکتور های رشدی که به طور طبیعی در خون وجود داشت حاصل می شد. پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و پلاکت های غنی از فاکتور رشد(PRGF) تجاری سازی شده بودند اما هردوی آنها حاوی محصولات جانبی غیر طبیعی و ناشناخته بودند که بهبود زخم ها را مهار میکردند.بعدها با حذف ضد انعقاد ها و اصلاح پروتکل های سانتریفیوژ،PRF ها با پتانسیل قابل توجه در بسیاری از زمینه های پزشکی و دندانپزشکی معرفی شدند. بازسازی بافت شامل جنبه های مختلفی است، نقش کلیدی فیبرین به اندازه ی آزاد سازی مقدماتی فاکتور های رشد در دوره ی زمانی طولانی از PRF است. با اضافه کردن گروهی از سلول ها به پلاکت تغلیظ شده تاثیر قابل توجهی در بازسازی بافت ها والتیام زخم ها مشاهده شد.در ابتدا اصلاحات بیشتر در سرعت و زمان سانتریفیوژ، PRF را بهبود بخشید.محققان تکنیک های جراحی را با درمان مطلوب بیماران به کمک PRF و پیشرفت نتایج کلینیکی بهبود دادند.دراین مقاله،کشفPRF و مطالعات مربوط به اولین کاربرد آن درregenerative medicine و به خصوص بر روی نقش آن در بهبود زخم و فواید آن به نسبت نمونه های قبلیِ پلاکت تغلیظ شده و افزایش پتانسیل بازسازی آن تمرکز می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of platelet-rich fibrin and its application in the treatment of diseases

نویسندگان [English]

  • Naser Kalhorqom 1
  • Mohsen Sheykhhasan 2
  • Fatemeh Nasiri 1
  • Azar Sheikholeslami 1
1 Department of mesenchymal stem cells,Academic Center for Education Culture and Research(ACECR),Qom Branch,Qom-Iran
2 Department of mesenchymal stem cells, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Qom Branch, Qom-Iran
چکیده [English]

Two decades have passed since platelet rich fibrin (PRF) was first introduced. The primary objective was to develop a therapy where platelet concentrates could be introduced into wounds by effectively utilizing the body’s natural healing capacity. This was achieved by collecting growth factors derived from blood in a natural way. Platelet rich plasma (PRP) and platelet rich growth factor (PRGF) had been commercialized, yet both contained secondary byproducts that were both unnatural and known inhibitors of wound healing. By removing these anti-coagulants and modifying centrifugation protocols, PRF was introduced some years later with the potential to markedly impact many fields of medicine including dentistry. Many aspects important for tissue regeneration have since been revealed including the important role of fibrin as well as the preferential release of growth factors over longer periods of time from PRF. Furthermore, by introducing a new set of cells into platelet concentrates, a marked impact on tissue regeneration and wound healing was observed. Further modifications to centrifugation speed and time have additionally improved PRF into a concept. Investigators began to modify surgical techniques to favorably treat patients with PRF with improved clinical outcomes. In this first chapter, we highlight the discovery of PRF and the studies leading to its first use in regenerative medicine. We focus specifically on its properties for wound healing and how its presented advantages over previous versions of platelet concentrates have favorably enhanced the regenerative potential of platelet concentrates in dentistry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibrin glue
  • Platelet-rich plasma
  • Platelet-rich fibrin
  • Platelets rich in growth factor