بررسی تاثیر داروهای پوستی کالامین دی و بنزوکائین روی فعالیت آنزیم تایروزیناز به روش لاینویوربرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی تهران

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

چکیده

عمل هیدروکسیلاسیون تایروزیناز بوسیله فعالیت منوفنولازی و اکسیداسیون 3 و 4-دی هیدروکسی فنیل آلانین (L-Dopa) به O-دوپاکوئینون بوسیله فعالیت دی فنولازی میسر می گردد. بازدارنده ها و فعال کننده های این آنزیم اثرات مختلفی در سلامتی انسان و هم‌چنین در صنایع مختلف خواهند داشت. در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت رنگدانه ها در پوست و نقش مهم تایروزیناز در تولید این رنگدانه ها، برای بررسی اثر کننده های تایروزیناز داروهای پوستی انتخاب شدند. در بخش عملی ابتدا آنزیم مورد نیاز برای بررسی های سینیتیکی از پوست موز استخراج و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. سپس فاکتورهای سینیتیکی آن در حضور سه داروی اکسید روی، کوجیک اسید و بنزوکائین بررسی و نمودارهای مکالیس منتن و لاینویوربرک رسم شدند. نتایج نشان دادند که تایروزیناز پوست موز خواصی شبیه به تایروزیناز قارچ دارد و دمای بهینه آن بالاتر از تایروزینازهای شناخته شده است و با توجه به منبع استخراج ارزان قیمت می‌تواند جایگزین مناسب برای تایروزیناز رایج تجاری یعنی تایروزیناز قارچی باشد. نتایج همچنین نشان دادند که هر سه داروی کالامین، کوجیک اسید و بنزوکائین بازدارنده های غیر رقابتی تایروزیناز بوده و موجب کاهش سرعت ماگزیمم واکنش آنزیمی(Vmax) شدند ولی روی مقدار (Km) آنزیم اثر نداشتند. بالاترین اثر بازدارندگی مربوط به اکسید روی (ماده موثر در داروی کالامین) و سپس کوجیک اسید و در نهایت بنزوکائین بود.

، بازدارنده

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Kalamin D and Benzocaien on Tirosinas enzyme activity by Lineviverberg

نویسندگان [English]

  • Ali reza farrokh 1
  • reyhane sariri 2
  • Nikoo Nasoohi 3
1 Islamic azad university pharmaceutical sciences
2 عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
3 Islamic Azad university of pharmaceutical sciences
چکیده [English]

Tyrosinase, the enzyme responsible for biosynthesis of melani pigments has a special place. It is a metaloenzyme containing copper ions that catalyses two distinct reactions in the pathway of melanin biosynthesis. The monophenolase activity leads to hydroxylation of phenylalanin and the oxidation of 3, 4 dihydroxy phenylalanin to O-dopaquinon is through its diphenolase activity. Inhibitors and activators of the enzyme has a wide variety of effects on human health as well as in industrial applications. Considering the importance of pigments in human skin and hair and the role of tyrosinase in the production of melanin pigments, in the present research three important skin medications were selected for their effect on tyrosinase activity. In practical section, the enzyme was first extracted from banana skin followed by its characterization. The kinetic parameters were then investigated in the presence and absence of benzocaein, zinc oxide and kojic acid and the Michaelis Menton as well as Linweaver Burk plots were obtained. The results indicated that tyrosinase extracted from banana skin is similar to mushroom tyrosinase and its optimum temperature is higher than known tyrosinases. Therefore, by bearing in mind its low priced source, it can be recommended as an alternative to the commercial enzyme from mushroom. The results also showed that all three medicines were un-competitive inhibitors of tyrosinase. They reduced the maximum rate, Vmax of enzymatic reaction with no effect on Km. The highest inhibitory activity was obtained for zinc oxide
Keywords: Tyrosinase, banana wastes, benzocaein, kojic acid, zinc oxide

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tyrosinase
  • banana wastes
  • benzocaein
  • Kojic acid
  • Zinc Oxide