بررسی خاصیت ضدباکتریایی الیاف کتان پوشش داده شده با نانوکامپوزیت اکسید روی بر باکتری‌های مقاوم مسبب عفونت‌های ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان/اصفهان/ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، فلاورجان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریایی می‌باشد که به عنوان دومین عامل عفونت شناخته شده است. با توجه به این که حساسیت به انواع پوشکهای بهداشتی در کودکان و ایزی لایف در سالمندان و همچنین عدم رعایت بهداشت می‌تواند افراد را مستعد ابتلاء به انواع عفونت‌های ادراری نماید. از این جهت، پارچه‌های ضدباکتریایی مورد استفاده در تهیه پوشک‌های بهداشتی و همچنین منسوجات پزشکی می‌تواند عملکرد مفیدی جهت مقابله با انواع عفونت‌ها به ویژه عفونت‌های ادراری داشته باشد.
مواد و روش‌ها: ابتدا 550 ایزوله بالینی از چندین بیمارستان و آزمایشگاه شهرستان شهرضا جمع‌آوری گردید، که از این میان، 100 ایزوله باکتریایی مثبت و مقاوم به چند آنتی‌بیوتیک گزارش شد. سپس نانوذرات اکسید روی سنتز شده با استفاده از روش سل- ژل و تحت تابش التراسونیک بر روی بانداژ کتانی تثبیت شد. فعالیت ضدباکتریایی نانو‌الیاف بر پایه اکسید روی در مقابل باکتری‌های مسبب عفونت ادراری مقاوم به چند آنتی‌بیوتیک توسط روش انتشار دیسک در آگار، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نانوالیاف اکسید روی خواص ضدباکتریایی بیشتری در برابر باکتری‌های گرم مثبت مسبب عفونت‌های ادراری در مقایسه با باکتری‌های گرم منفی نشان دادند. امید است که الیاف معرفی شده در این پژوهش در آینده پس از آزمایش هایی در شرایط (درون تنی) بتواند جهت تهیه لباس های بیماران و پرسنل، گان های جراحی، دستکش و ماسک‌ جراحی و مهم‌تر از همه نخ‌های بخیه، بانداژ، پانسمان زخم و پوشک‌های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of antibacterial properties of linen fibers coated with Zinc Oxide nanocomposite on resistant bacterials caused by Urinary Tract Infections.

نویسندگان [English]

  • mahdiye sadat tayebi 1
  • monir doudi 2
  • nasrin talebian 3
1 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Falavarjan, Isfahan, Iran
2 Department of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Falavarjan, Isfahan, Iran
3 Department of Chemistry, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Urinary tract infection as one of the most common bacterial infections is known as a second cause of infection. However, sensitivity to a various health hygiene pads in children and Easy Life in elderly as well as poor sanitation can make people susceptible to infections of the urinary tract. For this reason, antibacterial textiles used in the preparation of health and medical textiles can deal with infections especially urinary tract infections effectively.
Material and methods: First, the 550 clinical isolates were collected from several hospitals and laboratories in Shahreza city, among which, 100 bacterial isolates were positive and resistant to several antibiotics. Then the synthesized zinc oxide nanoparticles were established by using sol-gel method and under ultrasonic irradiation on linen bandages.
Antibacterial activity of nano-fibers bacteria samples, based on zinc oxide by disk diffusion method in agar were assessed.
Results and Conclusion: According to the results of nanofibers of zinc oxide have more antibacterial properties against gram-positive bacteria, causing urinary tract infections compared with negatives ones.
It is hoped that the fibers introduced in this study in the future after the tests (in-situ) will be able to provide clothes for patients and personnel, gloves and surgical masks, and most importantly suture yarns, bandages, wound dressing and sanitary napkins should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibacterial effect
  • Antibiotic resistance
  • Urinary Tract Infection
  • Zinc oxide solution