استخراج و تعیین ویژگی های آنزیم تایروزیناز از پوست موز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی تهران

2 دانشگاه گیلان

چکیده

تشکیل رنگدانه های قهوه ای در پوست توسط تایروزیناز از مهمترین فاکتورهای موثر در ایجاد علایم پیری است . این آنزیم هم چنین در کاهش کیفیت میوه ها و سبزی ها از طریق تولید مالنین دخالت مستقیم دارد. تایروزیناز یک متالوآنزیم است که در کارهای تحقیقاتی مربوط به مواد غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد دارد. قارچ خوراکی در حال حاضر تنها منبع تایروزیناز برای مصارف صنعتی و پژوهشی در مورد این آنزیم می باشد. هدف این تحقیق بررسی تایروزیناز پوست موز به عنوان یک جایگزین برای
تایروزیناز قارچ در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و تحقیقاتی می باشد. در عمل، آنزیم مذکور از پوست مروز استخراج سازی گردید و برخی از ویژگیهای آن از جمله فعالیت بیولوژیکی، pH و دمای بهینه تعیین گردیده و با تایروزیناز سایر منابع مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که آنزیم تایروزیناز پوست موز دارای دو ایزوفرم با وزن مولکولی بیشتر از تایروزیناز قارچ است. از طرفی دمای بهینه و پ.هاش این آنزیم به ترتیب 50 درجه سانتیگراد و 6.1 بودند. مقادیر ثابت میکائیلیس منتن میلی مولار و سرعت ماکزیمم 0.00401 میلی مو بر دقیقه محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and characterization of tyrosinase from banana wasted

نویسندگان [English]

  • Ali reza farrokh 1
  • reyhane sariri 2
  • nikoo nasoohi 1
1 Islamic azad university pharmaceutical sciences
2 عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
چکیده [English]

Tyrosinase-Michaelis Constants, Optimum Temperature and pH-assisted formation of brownish pigment spots on peel is one of the most important factors in making signs of aging. It also has a direct effect on reducing the quality of fruits and vegetables through producing melanin. Tyrosinase is a metalloenzyme that is used in research works on foodstuffs, medicines and cosmetics. Edible mushrooms are currently the only source of tyrosinase for the industrial and research units using this enzyme. This study aims to evaluate tyrosinase from a banana peel as an alternative to tyrosinase from mushrooms in the pharmaceutical, food, cosmetic and research industries. In practice, the enzyme extracted from banana peel was purified and some of its properties, including biological activity, pH and optimum temperature, were determined and compared with tyrosinase of other proteins. The results indicated that the tyrosinase enzyme of the banana peel has two isoforms with molecular weight more than the tyrosinase of mushrooms. On the other hand, the temperature and pH of the enzyme were 50 and 6.1˚ C, respectively. The Michaelis–Menten kinetics and the maximal rate of velocity (Vmax) were also estimated to be 263.3 mM (m/mol) and 0.00401 mmol/min, respectively.

Key Words: Extraction, Banana Wastes, Tyrosinase,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Extraction
  • banana wastes
  • Tyrosinase
  • Michaelis Constants
  • Optimum Temperature and pH