توسعه سیستم تحویل دارو مبتنی بر اگزوزوم در درمان سرطان: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

3 زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی، بخش تولید، مرکز تحقیقات ژناریا

4 زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی ، بخش تولید، مرکز تحقیقات ژناریا

چکیده

در عصر حاضر شیوع سرطان در سراسر جهان درحال افزایش است، تاکنون روش‌های زیادی برای درمان و متوقف کردن آن انجام شده است اما مقاومت این بیماری در برابر داروهای ضد سرطان فعلی، نیاز جدیدی به ترکیبات دارویی جدید و سیستم تحویل دارویی را فراهم آورده است. نقص سیستم ایمنی بدن می‌تواند منجر به رشد تومور و پیشرفت آن شود. بنابراین ایمونوتراپی سرطان از جمله مواردی است که سبب جلوگیری از پیشرفت تومور می‌شود، اگزوزوم‌ها حامل‌های نانومتری طبیعی هستند که به طور گسترده-ای در مایعات بدن توزیع شده‌اند و در فرآیندهای بیماری‌های مختلف، از جمله تومور‌زایی دخیل هستند. اگزوزوم‌ها دارای مزایای متعددی از جمله غیر سمی و غیر ایمنی‌زا بوده و قابلیت طراحی شدن برای تعیین هدف خاص و تحویل دارو را دارند. که سبب می‌شود تا آنها به عنوان یک نانوساختار قدرتمند برای ارائه داروهای ضد سرطان با هدف درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرند. این روش دچار پیشرفت‌هایی برای تسهیل استفاده از آن در برنامه‌های پزشکی و تکنیک‌های بیوتکنولوژی شده است. در این مطالعه مروری، ما به بررسی توسعه سیستم‌های تحویل دارویی مبتنی بر اگزوزوم در طول زمان و مزایا و عملکرد‌های آن می-پردازیم. مطالعات اثربخشی از نانوذرات اگزوزومی با استفاده از سلول‌های سرطانی و مدل‌های بیولوژیکی و همچنین کارآزمایی بالینی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of exosome based drug delivery system for cancer treatment: a comprehensive review

نویسندگان [English]

 • shamseddin yousef amoli 1
 • Razieh Yousefian molla 2
 • Toktam Deylami 3
 • Masoumeh Deylami 3
 • Zahra shahab movahed 3
 • Meghdad Ghiyasi 4
1 department of medical genetics, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 department of Physical Education and Sport science, Islamic Azad university,Central Tehran beanch, Tehran, Iran
3 Cell & Molecular tendency ,manufacturing sector, Genarya Research Center
4 molecular biology tendency, manufacturing sector, Genarya Research Center
چکیده [English]

In the present era, prevalence of cancer is increasing all over the world. So far, a variety of methods have been used to cure and stop cancer, but this disease resistance to current anticancer drugs has created a new need to new pharmaceutical compounds and drug delivery system. Immune deficiency can lead to tumor growth and progression. Therefore, cancer immunotherapy is amongst methods that prevent tumor growth. Exosomes are normal nano- carriers which have been distributed widely in the body fluids and are involved in various diseases processes, including tumorigenic. Exosomes have various advantages. They are non-toxic and non- immunogenic, they are capable of being designed to determine specific target and deliver drug. Therefore, they are used as a strong nano-structure to present anti-cancer drugs with the aim to treat cancer. This method has advanced to ease its usage in medical programs and biotechnology techniques. In this review paper, we investigate the development of Exosomes-based drug delivery systems over time and its advantages and functions. Effectiveness studies on exosome nano-particles using cancer cells and biological models as well as clinical trial are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drug delivery system
 • Nanomedicine
 • cancer treatment
 • Exosome
دوره 8، شماره 30
شهریور 1397
صفحه 57-71
 • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1397