اثر نفتالین بر جوانه‌زنی دانه و فاکتورهای رشد دانه‌رست در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 'گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

نفتالین از اصلی‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای است که روز‌به‌روز در صنعت پتروشیمی رو به افزایش است و در فهرست آلوده‌کننده‌های سمی اصلی قرار دارد. این آلودگی‌ها جهش زا هستند و تاثیر گسترده بر اکوسیستم منطقه دارند. با گذشت زمان به چرخه غذایی و جوامع انسانی نیز راه می‌یابند. به این ترتیب سلامت انسان، گیاهان، جانوران، رودخانه ها، آب های زیرزمینی و تولیدات کشاورزی را تهدید می-کنند. جوانه‌زنی اولین و مهم‌ترین مرحله رویش گیاه است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نفتالین با غلظت های 30 و 50 میلی‌گرم بر لیتر، بر جوانه‌زنی ، رشد ریشه‌چه و وزن خشک و تر دانه‌رست در Helianthus annus L. از خانواده Asteraceae، بررسی شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که نفتالین بر قدرت جوانه زنی تاثیر معنی داری ندارد. طول ریشه چه را کاهش میدهد و همچنین باعث کاهش وزن خشک و تر دانه‌رست می‌شود. بنابراین نفتالین با ساختار غیرقطبی و آب‌گریز خود باعث کم کردن سرعت جذب آب می‌شود و بر سرعت جوانه‌زنی تاثیر می‌گذارد و در نتیجه‌ی همین عامل طول ریشه‌چه و زیست‌توده دانه رست را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Naphtalene effect on Germination and growth factors of seedlings in Helianthus annus L.

نویسندگان [English]

 • Maryam Khoshsokhan mozaffar 1
 • banafsheh memarian 2
 • fatemeh jamalou 3
1 assistant Professor/ Islamic Azad University, Qom Branch
2 department of biology, faculty of basic sciences, islamic azad university, qom branch, qom, iran
3 department of biology, faculty of basic sciences, islamic azad university, qom branch, qom. iran
چکیده [English]

Naphthalene is one of the main polycyclic aromatic hydrocarbons that is increasing in the petrochemical industry and is on the list of toxic pollutants. These contaminations are mutagenic and have a large impact on the ecosystem of the region, gradually they are emerging to the food cycle and human societies. Thus threaten human health, plants, animals, rivers, underground water and agricultural production. Germination is the first and most important stage in plant development. In this study to evaluate the effect of naphtalene (30 & 50 mg/L) on germination, radical growth and biomass of seedlings in Helianthus annus L., an experiment was conducted. Seeds germinated in petri dishes and seven days later, those were studied. The results showed that naphthalene was not have a significant effect on germination percent. It Reduced the radicle length and also reduced the dry and fresh weight of the seedlings. Therefore, naphthalene because of its non-polar and hydrophilic structure decreases the rate of water absorption and affects the germination rate, and as a result, leads to decrease in length of the radicle and biomass of the seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biomass
 • Naphtalene
 • germination
 • Helianthus annus L
دوره 8، شماره 30
شهریور 1397
صفحه 17-24
 • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1396
 • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 شهریور 1397