ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه L. Foeniculum vulgare در شرایط فراسرد( ازت مایع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم گیاهی، علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم ، ایران

2 هیات علمی

چکیده

ذخیره سازی در شرایط فرا سرد(Cryopreservation)در دمای 196-درجه سانتی گراد روشی منحصر به فردوابزاری قدرتمند برای حفاظت خارج از محل (exstitu) ژرم پلاسم گونه های گیاهی به شمار می رود. در این درجه از سرما فرایندهای متابولیکی و فعالیت های فیزیولوژیکی بذورشدیدا کاهش یافته و بذور قادر به زنده مانی در دوره های بسیار طولانی می شوند.
دراین پژوهش جهت ذخیره سازی بذور گیاه دارویی رازیانه با نام علمیL. Foeniculum vulgare متعلق به خانواده چتریان در شرایط فراسرد، قبل از نگه داری نمونه ها در ازت مایع از سه پیش تیمار مختلف شامل گلیسرول 30%، محلول ویتریفیکاسیون گیاهی (PVS2) و کاهش رطوبت بذر ( Dessication) استفاده شد. بذرهای تیمار شده به مدت یک هفته در ازت مایع نگهداری شدند. بذرهای تیمار شده پس از خروج از ازت در حمام آب گرم 42 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. بذرها به همراه نمونه های شاهد در پتری دیش های حاوی کاغذ صافی استریل قرار گرفته و در ژرمیناتور با دمای 24 درجه سانتی گراد و رژیم نوری 8/16 منتقل شدند.
نتایج نشان داد زنده مانی بذور تیمار شده تحت سه روش حفظ شده و دانه رست های حاصل رشد عادی نشان دادند. درصد جوانه زنی در تیمار گلیسرول با 65% بیشترین مقدار وسپس تیمار دسیکاتور 53%و pvs215% در مقایسه باشاهد (83%)مشاهده گردید. بنابراین نگهداری بذور این گیاه با به کار گیری پیش تیمار گلیسرول 30% به عنوان روشی ساده و مطمئن جهت نگهداری طولانی مدت ژرم پلاسم این گیاه در مراکز نگه داری ذخایر ژرم پلاسم گیاهی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of Foeniculum vulgare L. seeds

نویسندگان [English]

  • Nayereh Ahmadi 1
  • Shahin Mehrpoor 2
1 Botany,Science Department,Qom Azad University, Qom, Iran
2 scientific staff
چکیده [English]

Cryopreservation is one of the most appropriate and safest tool to preserve plant germplasm species including plants seeds. In this temperature, physiologic activities and metabolic processes of the seeds and plant members are almost held up and seeds are able to survive at unlimited time periods.
In this research, in order to preserve seeds of medicinal plant Foeniculum vulgare L.(Apiaceae) in cryopreservation condition, we used three pre-treatments: Glycerol 30 %, and Plant vitrification solution 2 and Desiccation. After a week all of treated seeds were extracted from the liquid Nitrogen(LN) and were melted in Bain-Marie heater with 42°C. Then seeds were transferred to a germinator in 24°C and 16/8H optical period. Results analyzed statistically through laboratory exploration.
Results show, Foeniculum vulgare L. seeds' survival in LN are maintained in all three treatments among which Glycerol 30 % treatment has the highest survival percentage 65%, then Desiccation() and PVS2 with 53% and 15% have germinated, comparing the control 83%. Thus, Glycerol 30 % is recommended as appropriate alternative to preserve this plant seeds for long periods of time in preserving centers of plant germplasm preservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foeniculum vulgare
  • cryopreservation
  • PVS2
  • Cryostorage