بررسی تاثیرگستردگی طیف انرژی الکترون ها در دُز جذب شده در بافت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

2 فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

چکیده

الکترون تراپی یک روش درمانی تومورهای مغزی است که در این روش دُز جذبی وابستگی بالایی به انرژی دارد. هدف از انجام این بررسی میزان وابستگی دُز به انرژی است به این منظور ابتدا با استفاده از کد MCNP برنامه یک فانتوم تمام بدن ساده بر اساس استانداردهای موجود شبیه سازی شد در این مطالعه فانتوم را MAS نامگذاری نموده ایم.
برای فانتوم ، یک بافت استخوانی و بافت نرم معادل سازی شده است. سپس یک چشمه الکترونی به صورت یک باریکه با مقطع دیسک طراحی نموده ایم که شعاع آن 5 سانتی متربوده و در فاصله 50 سانتی متری از سر بیمار با انرژی 10MeV قرار گرفته است، لذا میزان دز جذب شده وآسیب وارد شده به بافت سالم قابل اندازه گیری است . نمودار لگاریتمی غیرخطی دز بدست آمده نشان می دهد در انرژی پایین تر (5 MeV) دز کمتری جذب شده است البته این مهم بستگی به اندازه و محل تومور هم دارد ولی می توان گفت در پرتو الکترونی با انرژی 5 MeV نسبت به انرژی 10 MeVبافت سالم کمتر آسیب می بیند و امکان درمان برای تومورهای سطحی با انرژی (5 MeV) بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

nvestigation of the electron energy span spectrum on absorbed dose in tissue

نویسندگان [English]

  • parviz zobdeh 1
  • Mehdi Solaymani 2
2 Physics, Basic Science, Islamic azad university, Qom branch
چکیده [English]

Electron-therapy is a therapeutic method for brain tumors that in this method, absorption dose has a high energy dependency. The purpose of this study is to determine the dependency of energy doses. To do this, first of all, by using the MCNP code, a simple whole phantom has simulated according to existing standards , here the phantom has called MAS.
Here we consider two textures for Phantom MAS, a bone structure and a soft texture made of water.Then we have designed an electron source as a beam or a disk that is located at a distance of 5 cm from the patient’s head with an energy of 10MeV, at a distance of 50 cm, so we have examined the absorbed dose and healthy texture and then we have changed the energy of the spring to 5 MeV and have examined it again.The nonlinear logarithmic diagram, indicates that less energy is absorbed in lower energy (5 MeV), of course this also depends on the size and location of the tumor, but the positive point is that the texture or structure still remains more healthy, in other words In electron beam with (5 MeV) of energy, the healthy texture is damaged less than (10 MeV) of energy. Also, the linear diagram indicates that the surface tumor with (5 MeV) of energy is cured better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electron therapy
  • Dosage
  • MCNP
  • Phantom