شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیر خام به روش های کشت سلولی و PCR ژن actA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 میکروبیولوژی

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 هیات علمی تمام وقت

چکیده

مواد غذایی از راه های مختلفی در معرض آلودگی میکروبی قرار می گیرد. یکی از باکتری های بیماری زا که از طریق مواد غذایی از جمله: شیر خام، سبزیجات به انسان منتقل می شود، باکتری لیستریا مونوسایتوژنز است که باعث بیماری های مختلفی از جمله: مننژیت، کنژونکتیویت، سپتی سمی و سقط جنین می باشد. با توجه به گزارشاتی که از آلودگی های شیر و فرآورده های آن به لیستریا مونوسایتوژنز داریم، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در این تحقیق کوشش به عمل آمده، آلودگی های شیر و فرآورده های آن به این باکتری در استان قم مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعات مختلف حظور ژن های بیماریزا مانند actA ، prF ، plcA، plcB hlyA ، mpl را در لیستریا مونوسایتوژنز به اثبات رسانیده است. این باکتری به دلیل توانایی در پلیمریزاسیون اکتین، قادر به حرکت درون سلولی وبین سلولی و فرار از فاگولیزوزوم، مقاومت در برابر دفاع ایمنی همورال و در نهایت تکثیر در سلول میزبان می باشد. پروتئین actA نقش مهمی در کنترل فعل و انفعالات رشته های اکتین در سیتوپلاسم محیطی سلول میزبان دارد و موجب تحرک لیستریا مونوسایتوژنز می گردد. در این تحقیق بر روی 100 نمونه شیر خام، کار شناسایی لیستریا مونوسایتوژنز انجام گرفت، که با استفاده از روش های میکروبیولوژی و روش های بیوشیمیایی و تایید سرولوژیک و ملوکولی بر اساس ژن actA توانستیم 3 نمونه لیستریامونوسایتوژنز(3% آلودگی) جدا کنیم و حضور ژن actAرا در این سویه ها تایید کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Listeria monocytogenes from milk by cultured and PCR gene actA

نویسندگان [English]

  • Mastaneh Gholami 1
  • Mohsen Zargar 2
  • soheil Aghaei 3
1 ءهزقخذهخمخلغ
2 university_faculty member
3 Faculty member
چکیده [English]

Foodstuffs are exposed to microbial contamination in different ways. Also، many pathogenic microbes are transferred to human beings thorough food. Listeria monocytogenes is a pathogenic microbe which is transferred to man via foods such as raw milk, vegetables especially cabbage. It can cause diseases involving meningitis, conjunctivitis, septicemia, mastitis and abortion. Regarding different reports on contamination of milk and its products by listeria monocytogenes in developing countries involving Iran، this study tries to examine contamination of milk and its products to this bacterium in Qom province.
Different studies have proved the presence of pathogenic genes in listeria monocytogenes including actA، prF، plcA، plcB، hlyA and mpl. Because this bacterium has actin polymerization ability، it is able to move intracellularly and intercellularly، escape phagolysosome، resist humoral immune defense and eventually replicate in the host cell. actA protein is very important in controlling the interaction of actin filaments in peripheral cytoplasm of the host cell and causes the mobility of listeria monocytogenes. This study examines 100 samples including 100 raw milk samples by the isolation and molecular characterization of listeria monocytogenes.
By enrichment and culture methods in selective agar plates، biochemical methods، serological confirmation and eventually by using CHORM agar and molecular confirmation based on actA genes، %3 of listeria monocytogenes contamination was confirmed and the presence of these genes was identified in this isolated strains Key words: listeria monocytogenes. actA gene، PCR، culture method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listeria monocytogenes
  • actA gene
  • culture method