شناسایی، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی انسانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، گروه زیست شناسی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (Spermatogonial Stem Cells) یا SSC ها جمعیتی از سلول های بنیادی هستند که با ایجاد اسپرم در تمام طول زندگی مردان قادر به حفظ تولید مثل می باشند. در پستانداران غیر پریمات، این سلول های بنیادی به ترتیب A-single(As)، A-paired(Apr) و A-aligloed(Aal) نامیده می شوند که پیش ساز های سلول های اسپرماتوگونیهستند. در انسان به علت محدودیت مطالعات روی سلول های (SSC)یافته های اندکی در دسترس است. دو نوع متفاوت اسپرماتوگونی A در انسان وجود دارد Adark و Apale. Adark به عنوان اسپرماتوگونی ذخیره و Apale به عنوان اسپرماتوگونی تجدید شونده یا خود نوزا(renewing stem cell) است. تنظیم (SSC) ها، شامل بقا و انجام تقسیمات متعدد، به ریزمحیط این سلول ها در لوله های سمی نفروس بیضه بستگی دارد. سیگنال هایی که از سلول های سوماتیکی موجود در ریزمحیط بر می خیزد سرنوشت (SSC) ها را به سمت خود نوزایی یا تمایز به اسپرماتوزوآ تعیین می کند. هر چند نشانگر ها یا مارکر های بیان شونده متعددی می تواند در جداسازی و غنی سازی (SSC) ها کمک کننده باشند اما هنوز مارکر اختصاصی و ویژه این سلول ها شناخته نشده است.کشت سلول های بیضه ای همراه با سلول های تغذیه کننده (feeder cell) امکان پرورش و گسترش این سلول ها (SSC) را برای مدت طولانی مهیا کرده است و هورمون ها و فاکتورهای رشد مختلف و نقش آنها در فرایند تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and propagation of human spermatogonial stem cells

نویسندگان [English]

  • Zeynab Piravar 1
  • Shokouh Chegini 2
1 Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Islamic Azad university Central Tehran Branch
چکیده [English]

Spermatogonial stem cells (SSCs) are a self-renewing population of adult stem cells. These cells could restors reproduction throughout the life of the male by sperm production. In non-primate mammals, spermatogonial stem cells named A-single (As), and the A-paired (Apr) and A-aligned (Aal) are the progenitor spermatogonial population. In human, very little findings is available about SSCs. there are two different types of A spermatogonia, the Adark and Apale spermatogonia. The Adark spermatogonia were referred to as the reserve stem cells, whereas the Apale were considered the renewing stem cells. Regulation of the SSC population includes establishment and maintenance of a niche microenvironment in the seminiferous tubules of the testis. Signaling from somatic cells within the niche determines the fate of SSCs by either supporting self-renewal or initiating differentiation to spermatozoa. Although numerous expression markers have been helpful in isolating and enriching spermatogonial stem cells, no specific marker for this cell type has yet been identified. Culture of testicular cells on various feeder cells has made it possible to culture and expansion of spermatogonial stem cells for a long period of time and hormones and growth factors are investigated for their role in the process of proliferation of spermatogonial stem cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spermatogonial Stem Cells
  • Culture system
  • SSCs markers
  • Microenvironment