تعیین دز جذبی نسبت به بافت کبد در عمل رادیوتراپی توسط نوترون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله ، یک بافت کبد واقعی همراه با بافت‎های نرمی که در قسمت جلوی آن قرار دارند (مانند چربی و پوست) به عناصر تشکیل دهندۀشان تجزیه شده‎است و سپس مورد تابش دهی به‎وسیلۀ نوترون در عمل رادیوتراپی قرار گرفته‎است. این مطالعه می تواند برای همۀ بافت های کبد درخصوص درمان سرطان قرار گیرد. مقادیر دز جذبی در یک بافت کبد در نتیجۀ برخورد بین نوترون ها با هستۀ عناصر تشکیل دهندۀ بافت کبد تعیین شده‎است. در این مطالعه‌ی توصیفی – مقطعی بافت کبد ، مورد تابش دهی به وسیلۀ نوترون قرار داده‎شد و مقادیر دز جذبی یا انرژی جذب شده در هر یک از مواد تشکیل دهندۀ بافت کبد بدست آورده‎شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار Excel V2010 و SPSS V16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‎های مطالعه‌ حاکی از آن ‎است که اگر ترکیبات موجود در بافت کبد ، پی و پوست به عناصر تشکیل دهنده شان نظیر هیدروژن ، اکسیژن ، کربن ، نیتروژن ، سولفور و سدیم تجزیه شوند ، مقادیر دزهای جذبی نسبت به عناصر تشکیل دهندۀ بافت کبد ، پی و پوست که هر یک دارای اعداد جرمی مختلف می باشند. بیشترین مقادیر دز جذبی به عنصر هیدروژن و به سبب فراوانی آن مربوط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determined by neutron radiation absorbed dose to the liver in practice

نویسنده [English]

  • seyd alireza Mousavi Shirazi
Department of Physics, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran"
چکیده [English]

In this article, a real liver tissue and soft tissue on the front of (such as fat and skin) decomposed to constituent elements And then irradiation with neutrons in radiotherapy action takes place. . This could be all about the treatment of liver cancer. The absorbed dose in the liver as a result of collisions between neutron core elements that make up the liver tissue was determined then obtained interesting results in this regard. In this cross - sectional study of liver tissue, the means of neutron irradiation to put And the absorbed dose or energy absorbed in each of the ingredients of liver tissue is obtained. The results of descriptive statistics using excel v2010 and spss v16 software were analyzed. The findings suggest there if the compounds in the liver, and skin following their elements, such as hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, sulfur and sodium, Absorbed dose levels of the constituent elements of the liver, and skin followed, each with mass numbers different. The maximum value of absorbed dose and the frequency of the element hydrogen. Determined by neutron radiation absorbed dose to the liver in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorbed dose
  • liver tissue
  • Radiation
  • neutrons