ترانسکریپتومیکس و روش های پر کاربرد بررسی بیان ژن‌های دفاعی گیاه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

1استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان، دکتری بیماری شناسی گیاهی

چکیده

ترانسکریپتومیکس یکی از زمینه‌های پیشرفته در زمینۀ علوم بعد از ژنومیک است. علم ترانسکریپتومیکس بر روی میزان بیان ژن‌ها با بررسی سطوح RNA تمرکز می‌کند. ترانسکریپتومیکس اطلاعات زیادی را در مورد ژنوم، ساختار ژن‌‌ها و عملکرد ژن‌ها فراهم می-آورد و با استفاده از این اطلاعات مکانیسم‌های مولکولی که در فرایندهای بیولوژیکی مختلف سلولی رخ می دهد آشکار می‌شود. گیاهان بعد از درک بیمارگر سیستم دفاعی خود را فعال می‌کنند. امروزه ترانسکریپتومیکس کاربرد وسیعی در کشاورزی پیدا کرده و با استفاده از این علم پاسخ به تنش‌های زیستی و غیرزیستی، بیماری‌های انباری و شناسایی ارقام مقاوم در بیماری شناسی گیاهی مطالعه می-شود. بررسی بیان ژن‌ها در زمان تنش و شناسایی ژن‌های دفاعی نسبت به بیمارگرها، بسیار ضروری است. نتایج تحقیقات ترانسکریپتومیکس در مورد بیان ژن، اطلاعات مرتبط به مکانیسم تحمل و مقاومت به بیمارگرهای گیاهی را افزایش داده و تولید ارقام مقاوم و متحمل از راه روش‌های زیست فناوری را هموارتر می سازد. روش‌های مختلفی جهت تجزیه پروفایل بیان ژن در گیاهان وجود دارد. روش‌هایی که برای مطالعۀ بیان ژن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد به سه دستۀ روش‌های متکی بر هیبریداسیون، روش‌های مبتنی بر PCR و روش‌های متکی بر توالی یابی تقسیم می‌شوند. در این مقاله مروری بر روش های مطالعۀ بیان ژن‌ها و کاربردهای آن در بیماری شناسی گیاهی پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transcriptomics and useful techniques of defense gene expression evalution of plant

نویسنده [English]

  • Jalal Gholamnezhad
faculty
چکیده [English]

Transcriptomics is one of the most developed branches in the post-genomic era. Transcriptomics focuses on the gene expression at the RNA level and shows the genome wide information of gene structure and gene function in order to reveal the molecular mechanisms involved in specific biological processes. The plant activate the defense system after detect plant pathogens. Recently, transcriptomics has found wide application in agriculture, this knowledge are used for studing the biotic and abiotic stresses, storage diseases and the identification of resistant cultivars. It is essential the gene expression in times of stress. Transcriptomics studies of gene expression increase the information on the mechanisms of tolerance and resistance to plant disease. There are several techniques for analysis of gene expression profiles in plants. The methods used to study gene expression is placed into three categories based on hybridization techniques, techniques based on PCR and sequencing-based techniques can. In this article, it was review on methods to study gene expression and the its application in plant pathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense gene expression
  • Northern blot
  • Microarray
  • Real Time PCR
  • Transcriptomics