بررسی کیفیت میکروبی(اشریشیا کلی و سالمونلا انتریتیدیس) بطریهای آب معدنی طبیعی در شهرتهران در سال1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، قم، ایران.

2 2. دانشیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران. dr_dakhili@yahoo.com:Email

چکیده

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی کیفیت میکروبی آب‌های بطری شده موجود در سطح شهر تهران است. این پژوهش، مطالعه توصیفی می‌باشد که مراحل انجام آن به صورت انتخابی از بطری‌های آب معدنی موجود در سطح شهر تهران انجام شد. اشریشیا کلی به عنوان شاخص اصلی آلودگی آب و مواد غذایی شناخته شده است علت این امر آن است که این باکتری به تعداد فراوان در مدفوع انسان یافت می شود و حضور آن در آب نوشیدنی ها و غذا به عنوان خطری برای سلامتی مصرف کنندگان می باشد.
روش بررسی : بررسی آلودگی آب های معدنی سطح شهر تهران از بین برندهای معتبر و پرمصرف 10 برند بر اساس روش های ارایه شده در استانداردهای ملی ایران انجام شد. از هر برند 10 نمونه به صورت تصادفی با تاریخ های تولید مختلف انتخاب شد (100 نمونه). نمونه ها در آزمایشگاه ابتدا در محیط مکانکی براث به روش تخمیر چند لوله ای mpn (9 لوله ای) مورد آزمایش قرار گرفت. سپس در محیط لاکتوز براث و روش mpn (9 لوله ای) و در نهایت برای بررسی وجود یا عدم وجود سالمونلا انتریتیدیس به روش سنتی (3 مرحله ای) مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته ها : مشاهدات و نتایج این تحقیق نشان داد که 100% نمونه‌های مورد آزمایش از نظر آلودگی میکروبی صفر بوده.
نتیجه گیری: کیفیت میکروبی در تمام نمونه های مورد آزمایش سطح شهر تهران ، مطابق با استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی بود و برای مصرف مناسب می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Microbial (Escherichia coli and Salmonella enteritidis) Quality of Bottled water in Tehran during 2015-2016

نویسندگان [English]

  • fatemeh yahyazadeh 1
  • mohammad dakhili 2
1 1. M. SC Student of Microbiology, Islamic Azad University of Qom Branch, Qom, Iran.
2 . Assistant Professor, Medical Laboratory Department, School of Medicine, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of this study is to evaluate the microbiological quality of bottled water in the city of Tehran. This is a descriptive study that the process of doing was selectively brands of mineral water in the city of Tehran. E. coli as the indicator of pollution of water and food. The reason for this is that the bacteria can be found in the feces in large numbers and their presence in drinking water and food is a risk to consumer's health.
Materials and Methods: In this study to evaluate the infection or the lack of infection of bottled water in Tehran, between 10 valid and high consumption brands, 10 brands selected based on the proposed methods in national standards of Iran. 10 samples selected at random with different production dates (100 samples). At first the Samples was tested with MacConkey broth multiple tube fermentation technique (mpn 9 tubes). Then was tested in lactose broth and mpn method (9 tubes). Finally, was tested to the presence or absence of Salmonella enteritidis with traditional method (three-stage).
Results: Observations and the results of this study showed none of the samples proved to carry microbial problems as E. coli and Salmonella enteritidis and were on the standars ranges.
Conclusion: According to the results, bacterial quality in all tested samples in Tehran, is in accordance with national standards and World Health Organization and not threatening consumer's health and is healthful enough to be used for drinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Drinking Water
  • Microbial quality
  • Salmonella Enteritidis
  • Escherichia coli
  • Tehran