جداسازی و غنی سازی انتخابی باکتری های اکسیدکننده گوگرد از خاکهای اطراف معدن منگنز شهر قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Isolation...........