بررسی فلور باکتریایی دستگاه گوارش ماهی زینتی و شناسایی باکتریهای با احتمال پروبیوتیک


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the bacterial flora in the gastrointestinal tract of ornamental fish and identify bacteria with probiotic potential