مطالعه تاثیر و عوارض داروی متیل دوپا بر تغییرات بافت کلیه موش صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/ پژوهشگاه رویان

2 هیئت علمی

3 مدرس دانشگاه آزاد قم

4 دانشجو/ دانشگاه شهید صدوقی یزد

چکیده

مقدمه: افزایش بیماری های کلیوی در جوامع بشری در حال حاضر یکی از نگرانی های متخصصان اورولوژی محسوب میشود. بسیاری از این اختلالات کلیوی می تواند مربوط به مصرف داروهای مختلف از جمله داروهای پایین آورنده فشار خون باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده گردید. رت ها در 4 گروه 10 تایی که گروه کنترل آب و گروه های تجربی به ترتیب 03/0 ،6 0/0 و 08/0 میلی گرم بر کیلوگرم داروی متیل دوپا را به طریق گاواژ دریافت کردند. بعد از 1 ماه 40 سر موش هریک از گروه ها تحت بیهوشی قرار گرفتند و کلیه آن ها خارج شد. مقاطع میکروسکوپی تهیه شده پس از آماده سازی با استفاده از روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند و سپس نمونه های رنگ آمیزی شده با میکروسکوپ نوری مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند و از نمونه های مورد نظر با استفاده از میکروسکوپ نوری دوربین دارتصویر تهیه گردید.
نتیجه: نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که مصرف داروی متیل دوپا با دوز بالا باعث اختلال در عملکرد کلیه و همچنین در فرآیند آنزیم های مربوطه عملکرد منفی دارد و باعث تغییرات چشم گیری در لایه های مختلف کلیه خواهد شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج باید دقت لازم در تجویز داروی متیل دوپا به بیماران با احتیاط بیش تری صورت گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of the effects and side effects of methyldopa drug on changes in male rat kidney tissue

نویسنده [English]

  • Mehdi Ahmadifar 1
1 Royan Institute
چکیده [English]

Introduction: Increased kidney disease in human societies is now one of the urologists concerns. Many of these kidney disorders can be caused by various drugs including blood pressure lowering drugs.
Methods: In this experimental study, 40 male wistar rats were used. The rats were divided into 4 groups of 10 including control, first, second and third experimental groups which received respectively water, 0.03, 0.06 and 0.08 mg/ kg methyldopa drug via gavage. After 1 month, these40 mice were anesthetized and their kidneys were removed.After preparing microscopic sections, they were stained using H & E staining and stained samples were observed with a light microscope. Then images of desired samples were prepared using a light microscope equipped with camera.
Results: the obtained results shows that the consumption of high doses methyldopa drugs lead to disturbance in kidney function and related enzymatic processes. Moreover it can cause remarkable changes in different kidney layers.
Conclusion:regarding obtained results, prescribing methyldopa drug should be done more carefully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methyldopa
  • kidney tissue
  • Blood pressure
  • Rat
دوره 6، شماره 22
شهریور 1395
صفحه 9-13
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1395
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395