بررسی مساجد و نماز خانه های بین راهی قم- تهران از نظر آلودگی احتمالی به درماتوفیت ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی

2 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، ایران

چکیده

اماکن عمومی می توانند مخزن و منبعی برای انتقال قارچ های بیماری زا محسوب شوند و با انتقال عوامل بیماری زا به افرادی که از این مراکز استفاده می کنند آنها را در معرض ابتلاء به عفونت قرار دهند. هدف از این پژوهش بررسی کف پوش مساجد و نمازخانه های مسیر اتوبان تهران- قم از نظر آلودگی به قارچ های درماتوفیت بود. در مطالعه حاضر 9 مکان نمازگزاری مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه برداری طبق دستورالعمل توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی تعداد نمونه های لازم بر اساس مساحت نمازخانه محاسبه شد. نمونه برداری به روش قطعات موکت صورت گرفت.سپس کشت نمونه ها بر روی محیط های SCC ، PDA انجام و در صورت نیاز برای تشخیص ایزوله ها از محیط های اختصاصی استفاده شد. در این تحقیق 107 نمونه با روش موکت به دست آمد. از مجموع نمونه های جمع آوری شده با روش موکت 4 نمونه حاوی قارچ های درماتوفیت بود (7/3 %) و هر 4 درماتوفیت جدا شده از اماکن مختلف ترایکوفایتون منتاگروفایتیس تشخیص داده شد. نتیجه آنکه از مجموع 9 مکان نمازگزاری موجود در بزرگراه قم – تهران ، 4 مکان یعنی بیش از 44 درصد از آن ها به قارچ های درماتوفیت آلودگی دارند. این نتیجه نشان دهنده اهمیت مکان های نمازگزاری را به عنوان منبعی برای انتقال بیماریهای قارچی گوشزد می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Case Study on Mosques of Qom – Tehran High Way in Terms of Probable Contamination to Dermatophytes

نویسندگان [English]

  • Majid Riazipour 1
  • zahra motaghian 2
چکیده [English]

Pathogenic fungi can be easily transmitted in public places; people who use such places are prone to catch infections due to be exposed to the pathogenic agents. The purpose of this study is to investigate the role of carpets of mosques and praying rooms en route Tehran-Qom Highway in terms of probable contamination to dermatophyes.
In order to carry out this study, 9 praying centers were investigated. Sampling was carried out based on the Directive issued by the World Health Organization (WHO); the number of isolated specimens was on the basis of the praying centers' area. Sampling was carried out by means of pieces of mat. Samples were cultured in the following media; other specific media were used as the complementary tests, if necessary:
• Sabouraud – Cyclohexamide – Chloramphenicol agar (SCC)
• Potato Dextrose Agar (PDA)
A number of 107 samples were collected by means of pieces of mat. Dermatophyte fungi were cultured from 4 specimens (3.7%) out of 107 samples collected by means of pieces of mat; all 4 isolated specimens were found to be Trichophyton mentagrophytis. The results of this study indicate that 4 (i.e. 44%) out of 9 praying centers, en route of Tehran-Qom Highway, were infected by dermatophyte fungi. These results are extremely alarming and warn us that the praying centers can be breeding grounds for transmission of mycoses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungus
  • infection
  • Dermatophyte
  • Praying Room
  • Mosques