بررسی نقش گروه خونی در ابتلا به انواع سرطانها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک

چکیده

چکیده
آنتی ژن های گروه های خونی بر سطح گلبول های قرمز قرار دارند و شامل ده ها نوع هستند که مهم ترین آن ها، آنتی ژن های A و B می باشند. برخی افراد آنتی ژن نوع A، برخی نوع B و برخی هر دو آنتی ژن A و B را دارا هستند و برخی نیز هیچ یک از این آنتی ژن ها را ندارند که به گروه خونی O معروف می باشند. به این ترتیب، افراد مختلف در گروه های خونیAB ،B ،A و O قرار می گیرند. این آنتی ژن ها ممکن است شرایط را برای ابتلای شخص به بعضی از بیماری ها مهیا کنند زیرا آنتی ژن های مختلف در مقابل بعضی بیماری ها مقاومند و در برابر برخی دیگر ضعیف عمل می کنند. نتایج تحقیقات متعدد انجام شده طی سالیان متمادی نشان می دهد بین گروه های خونی و بعضی از بیماری ها از جمله سرطان رابطه وجود دارد هدف از این مقاله مروری،بررسی تعدادی از مطالعات اخیر در زمینه رابطه آنتی ژن های گروه های خونی با انواع سرطان می باشد.برای مثال داشتن گروه خونی O خطر ابتلا به سرطان های معده، روده بزرگ و لوزالمعده را کاهش می دهد اما می تواند منجر به کاهش مقاومت فرد نسبت به سرطان های پوست و مثانه شود و یا گروه خونی A احتمال ابتلا به سرطان سینه را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of ABO Blood group in cancers

نویسندگان [English]

  • atiye jalali far 1
  • shahla mohamad ganji 2
  • behrooz abbaszade moakhkher 1
چکیده [English]

Abstract
Blood group antigens are on surface of red blood cells, they are including several class that the most important antigens are ABO. the base of this bloob group is expression or lack of expression A & B antigens. Some people have type A or B antigen and some have both A and B antigens, but some do not have any of these antigens therefore they known as O blood group. The results of several studies are indicate there are important relationship between blood groups and some diseases, including cancer. The purpose of this paper is review a number of recent studies on the relationship between blood group antigens with different types of cancer. For example, O blood group can reduce the risk of cancer of the stomach, colon and pancreas, but can decrease resistance to skin and bladder cancer and A blood group can increase the risk of breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABO antigens
  • blood group
  • Types of Cancer