شناسایی اسیدهای چرب روغن دانه‌ی گیاه بابونه اورآ ((Matricaria urea L. با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

بابونه یکی از مهمترین داروهای شناخته شده توسط انسان و یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی در اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی، استرالیا و کشورهای آفریقایی است که عمدتا به منظور استفاده از اسانس آبی رنگ آن کشت می شود و با توجه به کاربرد روز افزون آن در صنایع دار و سازی، آرایشی و بهداشتی، عطر سازی و تهیه چاشنی های غذائی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در این مطالعه، دانه‌ی گیاه بابونه) (Matricaria urea L. خریداری شده از شرکت پاکان بذر اصفهان خرد شد و توسط دستگاه سوکسله روغن گیری شد و روغن به دست آمده توسط دستگاه روتاری تغلیظ شد. اسیدهای چرب به دست آمده توسط روش استری کردن به استر تبدیل شد. نمونه به دست آمده رقیق و سپس توسط GC/MS آنالیز شد.
از میان 66 ترکیب جداسازی شده 22 ترکیب شناسایی شد، که 7/91% از روغن را تشکیل می‌دادند. ترکیبات اصلی به ترتیب0/53 و 8/15 که به ترتیب 8,11-Octadecadienoic acid, methyl ester و n-Decane بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Identification Composition of seed oil Matericaria urea L. Using Gas Chromatography/Mass spectrometry

چکیده [English]

Chamomile is one of the most important drugs known to man and one of the most widely used as medicinal plants in Europe, the Middle East, North America, Australia and African.
It is cultivated mainly in order to use its blue essential oils.
Due to its increasing use in Pharmaceutical industry, cosmetics, perfumery and flavoring food preparation is very important.
In this study, the seed oil of Matricaria urea L. were purchased from the company of Pakan Bazr Isfahan, ground and then were extracted by soxhlet apparatus. The obtained sample oil was concentrated by rotary device and then, the fatty acids of obtained oil were changed into ester by esterification method. Then the sample diluted and analyzed by GC / MS qualitatively and quantitatively. Of the 66 isolated compounds 22 compounds containing 91.7% of oil were identified. The main components were 8, 11-Octadecadienoic acid, methyl ester (53%) and n-Decane (15.8%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Oil extraction”
  • “Esterification”
  • “Matricaria urea L.”