بررسی میزان باروری بعد از جراحی واریکوسل در مردان مراجعه کننده به مرکز رویان جهاد دانشگاهی قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مهیندخت سعادتمند1، سارا دائمی2، نگین سیاری3
سابقه و هدف : واریکوسل یعنی گشاد شدن سیاهرگ های بیضه به دلیل برگشت خون وریدی که از بیضه به سمت قلب پیش می رود. واریکوسل بین مردان خیلی شایع است. حدود ۱۵ درصد مردان ۳۵-۲۵ ساله دارای واریکوسل هستند و ۴۰ درصد مردانیکه دارای ناباروری می باشند، مبتلا به واریکوسل هستند.
در این بیماری که مادرزادی بوده و اکتسابی نیست، وریدهای دور بیضه متورم می شوند. تجمع خون در وریدهای بیضه منجر به افزایش دمای بیضه و سرازیر شدن مواد زائد و سمی از کلیه و غده فوق کلیوی به بیضه و در نتیجه کاهش تولید تستوسترون و اسپرم توسط بیضه می باشد. بنابراین شایع ترین علت ناباروری اولیه و ثانویه در مردان می باشد. واریکوسل ۹۰ درصد در سمت چپ ایجاد می شود. ۸% موارد دوطرف بوده و ۲% موارد فقط در سمت راست بوجود می آید. درمان واریکوسل دارویی نبوده و فقط از طریق جراحی قابل درمان است و درواقع شایع ترین عمل جراحی انجام شده برای اصلاح ناباروری مردان است. اگرچه واریکوسل تولید و کیفیت اسپرم را آسیب می زند ولی آن دلیل بر این نیست که تمامی مردان مبتلا به واریکوسل دارای مشکل در باروری هستند. درنتیجه تمامی افراد مبتلا به واریکوسل، نیازمند درمان نمی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی میزان باروری بعد از جراحی واریکوسل در مردان مراجعه کننده به مرکز رویان جهاد دانشگاهی قم

چکیده [English]

سابقه و هدف : واریکوسل یعنی گشاد شدن سیاهرگ های بیضه به دلیل برگشت خون وریدی که از بیضه به سمت قلب پیش می رود. واریکوسل بین مردان خیلی شایع است. حدود ۱۵ درصد مردان ۳۵-۲۵ ساله دارای واریکوسل هستند و ۴۰ درصد مردانیکه دارای ناباروری می باشند، مبتلا به واریکوسل هستند.
در این بیماری که مادرزادی بوده و اکتسابی نیست، وریدهای دور بیضه متورم می شوند. تجمع خون در وریدهای بیضه منجر به افزایش دمای بیضه و سرازیر شدن مواد زائد و سمی از کلیه و غده فوق کلیوی به بیضه و در نتیجه کاهش تولید تستوسترون و اسپرم توسط بیضه می باشد. بنابراین شایع ترین علت ناباروری اولیه و ثانویه در مردان می باشد. واریکوسل ۹۰ درصد در سمت چپ ایجاد می شود. ۸% موارد دوطرف بوده و ۲% موارد فقط در سمت راست بوجود می آید. درمان واریکوسل دارویی نبوده و فقط از طریق جراحی قابل درمان است و درواقع شایع ترین عمل جراحی انجام شده برای اصلاح ناباروری مردان است. اگرچه واریکوسل تولید و کیفیت اسپرم را آسیب می زند ولی آن دلیل بر این نیست که تمامی مردان مبتلا به واریکوسل دارای مشکل در باروری هستند. درنتیجه تمامی افراد مبتلا به واریکوسل، نیازمند درمان نمی باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واریکوسل
  • ناباروری
  • جراحی