بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی- سردبیر مجله

3 عضو هیئت علمی

چکیده

آلوئه (Aloe littoralis) از نظر اقتصادی و دارویی اهمیت دارد. این گیاه بومی ایران تکثیر طبیعی و سنتی بسیار کند دارد. بنابراین، نمی تواند نیاز صنعت دارویی کشور را تامین کند. برای تکثیر سریع گیاه آلوئه (A.littoralis) می توان از روش ریزازدیادی استفاده نمود. هدف پروژه ریزازدیادی گیاه آلوئه بومی ایران (َA. littoralis) است. در این تحقیق ریزنمونه جوانه انتهایی و جوانه جانبی برروی محیط کشت پایهMS حاوی هورمون BAP با مقادیر (0/5, 1,2 میلی گرم بر لیتر) و هورمون IAA با مقادیر (0/5, 1 میلی گرم بر لیتر) کشت شدند. بیشترین میانگین تعداد ساقه (1.25) و بلندترین طول ساقه نوپدید (1.13 سانتی متر) در محیط کشت دارای BAP (2 mg/l) و IAA (0/5 mg/l) بوجود آمدند، همچنین بیشترین میانگین تعداد برگ (3.7) و تعداد ریشه (2.32) و بلندترین طول ریشه (4.66 سانتی متر) در محیط کشت دارای BAP (0/5 mg/l) و IAA (0/5 mg/l) تولید شدند، در ریزازدیادی گیاه آلوئه (A.littoralis) مصرف هورمون ها کم است، پایه بومی و در مناطق جنوب ایران قابل دسترس است، خواص دارویی مشابه با گیاه آلوئه ورا (Aloe barbedensis) دارد، در نتیجه هزینه تولید پایین است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization micropropagation of Aloe (Aloe littoralis) medicinal plant native in Iran

نویسنده [English]

  • farah farahani 2
چکیده [English]

Aloe (Aloe littoralis) is important clinically and economically. This plant is native in Iran and natural and traditional of proliferation is very slow, in the result, needs of medicinal industry do not prepare. Aloe (A. littoralis) can proliferate from micropropagation technique rapidly. The subject of project is micropropagation of Aloe (A. littoralis) native in Iran. The terminal and axillary buds of explants cultured on media culture, MS with BAP (0.5 , 1, 2 mg/l) and IAA (0.5 , 1 mg/l). The largest number of shoot (1.25) and the highest length of shoot (1.13 cm) produced on MS medium culture with BAP (2 mg/l) and IAA (0.5 mg/l), the largest number of leaves (1.25) and root (2.32) and the highest length of root (4.66 cm) produced on MS medium culture with BAP (0.5 mg/l) and IAA (0.5 mg/l). Aloe micropropagation used low concentration of hormones, mother plants are native in south of Iran region, medicinal properties are common with aloe vera (Aloe barbedensis). In the results, cost of production is low and is better economically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe
  • Medium Culture
  • Micropropagation
دوره 4، شماره 15
آبان 1393
صفحه 19-25
  • تاریخ دریافت: 10 فروردین 1393
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1393
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آبان 1393