جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از دستگاه گوارش زنبور عسل در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

زنبور عسل حشره ای مفید است که در طبیعت به واسطه گرده افشانی نقش مهمی دارد. دستگاه گوارش زنبور عسل دارای میکروارگانیسم های همزیست است. تحقیقات اخیر نشان داده میکروارگانیسم هایی مفید در زنبور عسل شناخته شده اند که در فعل و انفعالات بدن زنبور عسل شرکت دارند. استفاده از مکمل های پروبیوتیک در صنعت زنبورداری سبب افزایش سرعت رشد و بهبود ضریب تبدیل خوراک و بهبود مقاومت در مقابل بیماری و افزایش تولید عسل می شود. هدف از این پژوهش جداسازی باکتری های مفید دستگاه گوارش زنبور عسل در چند منطقه از استان مرکزی و بررسی شاخص های پروبیوتیکی جدایه ها است. بر این اساس نمونه های زنبور عسل کارگر سالم از زنبورستان ها جداسازی و به آزمایشگاه جهت جداسازی دستگاه گوارش انتقال یافت. نمونه ها در محیط MRS براث در شرایط بی هوازی گرماگذاری و غنی سازی شدند. کلنی های کاتالاز منفی و همولایز منفی مورد آزمون تشخیص فیلوژنی قرار گرفتند. از مجموع باکتر یها یک جدایه لاکتوباسیل مورد آزمون شناسایی فیلوژنی قرار گرفت که از گونه لاکتوباسیلوس فارسیمینس بود. نتایج مطالعه حاضر بیانگر حضور باکتری های اسید لاکتیک در دستگاه گوارش زنبور عسل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Gastrointestinal System of Honeybee in Markazi Province

نویسندگان [English]

  • Nilofar Soleymani 1
  • Mohsen Zargar 2
  • Parvaneh Jafari 3
چکیده [English]

Honeybee is a useful insect who plays a critical role due to pollination. Gastrointestinal system of honeybee has coexistent microorganisms. The recent researches showed that the useful microorganisms in honeybee are recognized to participate in the interactions of honeybee body. Using probiotic supplements in apiculture industry will increase the speed of growth, improve coefficient of food transformation, improve the resistance to disease and increase the honey production. The purpose of this research is to separate the useful bacteria of gastrointestinal system of honeybee in several districts of Markazi Province and study the probiotic indices of samples. Accordingly, the samples of healthy worker bees were separated from apiaries and carried to the laboratory for separation of gastrointestinal system. They were heated and enriched in MRS broth under anaerobic condition. Colonies of negative catalysis and hemolysis were analyzed by phylogenic diagnosis test. One lactobacillus was tested for the phylogenic identification which was lactobacillus alimentarius. The results of this research indicated that presence of lactic acid bacteria in gastrointestinal system of honeybee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Honeybee"
  • "lactobacillus farciminis"
  • "probiotic"