تعداد مقالات: 218
3. بررسی واکنش‌های چند جزئی مرتبه بالا و کاربردهای بیولوژیکی محصولات آن‌ها

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 16-27

جواد صفایی قمی؛ سیما کلهر؛ زهرا کلهر


4. اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-83

مژگان سقازاه؛ فاطمه خانه بگی؛ مجید ریاضی پور


7. شناسنامه علمی شماره 2 سال 95

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 1-5


8. شناسنامه علمی شماره 3 سال 95

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-5


9. شناسنامه علمی شماره 4 سال 95

دوره 6، شماره 24، زمستان 1395، صفحه 1-5


11. شناسنامه علمی شماره 2 سال 96

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-5


14. شناسنامه علمی شماره 30

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-8


15. شناسنامه علمی شماره 29

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-8


16. شناسنامه علمی شماره 12

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 1-5


17. شناسنامه علمی شماره 31

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-5


19. شناسنامه علمی شماره 32

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 1-5


20. مروری بر فیبرین غنی از پلاکت و کاربرد آن در درمان بیماری ها

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 3-20

ناصر کلهر؛ محسن شیخ حسن؛ فاطمه نصیری؛ آذر شیخ الاسلامی


25. تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های تحمل کننده نمک جدا شده از خاک دریاچه نمک قم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 1-18

سید سهیل آقائی؛ فرزانه فخاریان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد سلیمانی درجاق