موضوعات = میکروب شناسی
تعداد مقالات: 65
51. بهینه سازی تولیدآنزیم لیپازدر سویه بومی هالوارکئا نمک دوست جدا شده از خاک جنوب ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 42-58

حسین وحیدی نژاد؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد حسین رضویان


57. بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی‌ جدا شده از عفونتهای ادراری در شهر قم

دوره 3، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 23-29

زهرا حاجی غلامی اصفهانی؛ محسن زرگر؛ رضا یاری؛ نفیسه رضایی


59. تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از شیر خام

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 60-70

فائزه زادصفر؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقایی