موضوعات = میکروب شناسی
تعداد مقالات: 65
29. PCR-DGGE : روشی نوین در دنیای میکروبیولوژی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 9-15

آروین توکلی


32. شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 43-50

محسن میرزایی؛ رضا یاری؛ مرتضی چلویی


33. شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیر خام به روش های کشت سلولی و PCR ژن actA

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 39-47

مستانه غلامی؛ محسن زرگر؛ سید سهیل آقائی


42. مقایسه اثر میکروبی اسانس گیاه پنج انگشت(Vitex agnus - castus) با آنتی بیوتیکهای رایج در شرایط In vitro

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 45-53

محمد دخیلی؛ حمیده آفرین؛ محمدرضا ذوالفقاری


43. اندازه گیری میزان آفلاتوکسینB1 درآرد های نانوایی شهر قم

دوره 5، شماره 17، بهار 1394، صفحه 70-83

مژگان سقازاه؛ فاطمه خانه بگی؛ مجید ریاضی پور


44. بررسی مساجد و نماز خانه های بین راهی قم- تهران از نظر آلودگی احتمالی به درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 50-61

مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور؛ زهرا متقیان


45. جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از دستگاه گوارش زنبور عسل در استان مرکزی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 55-65

نیلوفر سلیمانی؛ محسن زرگر؛ پروانه جعفری


46. تعیین تنوع باکتر یهای همزیست جدا شده از گرهک ریشه گیاه یونجه در منطقه یزد.

دوره 4، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 26-40

سهیلا صنعتی زاده؛ احمد علی پوربابایی؛ محمد علی آموزگار


47. ارزیابی اثر ضد لیشمانیایی عصاره الکلی برگ گیاه کاسنی بر پروماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور (MHOM/IR/75/ER)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 16-27

میترا نصرآزادانی؛ محسن زرگر؛ منیر دودی؛ پریسا شعاعی


50. بررسی شیوع کلونیزاسیون قارچی در بیماران مبتلا اولسرپپتیک،گاستریت و دئودنیت مزمن

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 59-68

نرگس داوود آبادی؛ مژگان سقازاه؛ مجید ریاضی پور