نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی میکروبی برخی از گیاهان دارویی خشک موجود در عطاری های شهر یزد

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 110-121

مریم حیدری استبرق؛ حیدر مفتاحی زاده