نویسنده = �������������� ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سطح IgM آنتی فسفاتیدیل کولین خون محیطی قبل و حین درمان بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان زاهدان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 81-96

عباسعلی نیازی؛ فاطمه ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی؛ نزارعلی مولایی؛ ستاره عزیزی؛ زهرا ﮐﻮرﮐﯽ ﻧﮋاد قرائی