نویسنده = ���������� ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و بررسی تکامل نژادی گونه جدید باسیلوس مولد آمیلاز ازچشمه آبگرم قینرجه آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-22

سحر حسینی؛ مهدی ابراهیمی؛ معصومه مهدوی اورتاکند؛ خدیجه پورداداش؛ روزبه یلفانی