نویسنده = ������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شب‌بو (Matthiola incana L)تحت تیمار با سالیسیلیک اسید

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 121-131

سمانه عبدالمحمدی؛ جلال امیدی؛ عبدالله حاتم زاده؛ معظم حسن پور اصیل