نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اپی ژنتیک سرطان ریه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 85-98

شهلا محمدگنجی؛ ماسیمو نگرینی؛ محمدتقی خطیبی؛ محمود تولایی؛ زهرا محمدی آبگرمی؛ مجید پرنور؛ مهسا عالمی؛ شهرام شفیع پور