نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. سیستم CRISPR از مواجهه با یک توالی تکراری مرموز برای تکنولوژی تا ویرایش ژنوم

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-24

مجتبی سهرابی؛ زهرا سادات منزوی؛ زهرا عبداللهی؛ حامد سلمانی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ عباس مروتی


2. مروری بر روش های تشخیص آزمایشگاهی ویروس هپاتیت C

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 53-66

عباس مروتی؛ سمیه دهقانی سانیج؛ اشکان دیربازیان؛ هما آزادگان؛ شیما آقایی؛ حسن وحیدی امامی