نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 31-41

زهرا رنجبر؛ سید منصور میبدی؛ زهرا معصومعلی نژاد؛ محمد رضا زینتی زاده