نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
3. شناسایی آلودگی آرسنیک از منطقه معدن زیرزمینی، سیرجان، و حذف آنها با روش جذب بیولوژیکی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 31-41

زهرا رنجبر؛ سید منصور میبدی؛ زهرا معصومعلی نژاد؛ محمد رضا زینتی زاده