نویسنده = ������������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت آنزیم کربنیک انهیدراز در حضور سدیم اگزالات و اتیلن دی آمین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-11

یونس موسوی؛ آزاده حکمت؛ مهدی علیجانیان زاده