نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. امکان جایگزینی پیت - پرلیت - ماسه با کمپوست آزولا در بستر کشت پدیلانتوس (Pedilanthus tithymaloides)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 13-20

جلال امیدی؛ سمانه عبدالمحمدی؛ مهدی بخشی پور؛ میثم شیخ پور


2. بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شب‌بو (Matthiola incana L)تحت تیمار با سالیسیلیک اسید

دوره 8، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 121-131

سمانه عبدالمحمدی؛ جلال امیدی؛ عبدالله حاتم زاده؛ معظم حسن پور اصیل